Algemeen

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders

Johan Remkes, Waarnemend burgemeester
Portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Algemene bestuurlijke aangelegenheden en Representatie
Coördinerend portefeuillehouder van de programma’s
2 College en Bestuur
4 Openbare orde en veiligheid

Boudewijn Revis
Portefeuille: Financiën en Stadsontwikkeling  
Coördinerend portefeuillehouder van de programma’s
13 Stadsontwikkeling en Wonen
15 Financiën
Stadsdeelwethouder Scheveningen

Kavita Parbhudayal
Portefeuille: Zorg, Jeugd en Volksgezondheid
Coördinerend portefeuillehouder van het programma
8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid
Stadsdeelwethouder Leidschenveen - Ypenburg

Saskia Bruines
Portefeuille: Economie, Internationaal en Dienstverlening   
Coördinerend portefeuillehouder van de programma’s
11 Economie
16 Overhead
Stadsdeelwethouder Haagse Hout

Robert van Asten
Portefeuille: Mobiliteit en Cultuur  
Coördinerend portefeuillehouder van de programma’s
5 Cultuur en Bibliotheek
12 Mobiliteit
Stadsdeelwethouder Segbroek

Liesbeth van Tongeren
Portefeuille:  Duurzaamheid en Energietransitie  
Coördinerend portefeuillehouder van het programma
3 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie
Stadsdeelwethouder Laak

Bert van Alphen
Portefeuille: Sociale zaken en Werk
Coördinerend portefeuillehouder van de programma’s
7 Werk en Inkomen
8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid
Stadsdeelwethouder Centrum

Hilbert Bredemeijer
Portefeuille: Onderwijs, Sport en Buitenruimte  
Coördinerend portefeuillehouder van de programma’s
6 Onderwijs
9 Buitenruimte
10 Sport
Stadsdeelwethouder Loosduinen

Martijn Balster
Portefeuille: Wonen, Wijken en Welzijn
Coördinerend portefeuillehouder van de programma’s
13 Stadsontwikkeling en Wonen
14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening
Stadsdeelwethouder Escamp

ga terug