Beleidsverantwoording

Sport

Sport

Coördinerend portefeuillehouder: Hilbert Bredemeijer

Wat is het doel?
Den Haag is ambitieus op het gebied van sport, omdat sport de stad sterker maakt. Mede door voldoende sportieve mogelijkheden, ervaren inwoners Den Haag als een prettige stad om in te leven. Sport is een krachtig middel om de samenleving levendig en vitaal te houden. Sporten in competitieverband of als vrijetijdsbesteding brengt mensen bij elkaar. Met het ondersteunen van sport heeft Den Haag in 2019 gezorgd voor een goed leefklimaat, gezonde en vitale burgers en werkgelegenheid en verbinding.

In 2019 heeft Den Haag het programma “Alle Hagenaars een leven lang sportief in beweging” uitgevoerd. Het streven is dat het voor alle inwoners van Den Haag vanzelfsprekend is om door dagelijks te bewegen en regelmatig te sporten, vitaal te zijn. Dat is gelukt door het aanbieden van zwembaden, sportvelden en sporthallen, het ondersteunen van een bloeiend en gezond verenigingsleven en het aanjagen van een breed en ambitieus sport- en topsportklimaat met specifieke aandacht voor doelgroepen.

Lasten, baten en saldo

LASTEN

€ 58.450

2,1 %

BATEN

€ 14.173

0,5 %

ga terug