BBV - en andere paragrafen

Vastgoed

Vastgoed

Inleiding

Om de verschillende beleidsdoelstellingen te faciliteren bezit de gemeente Den Haag een omvangrijke vastgoedportefeuille. Niet alleen is de gemeente in het bezit van kantoren die gebruikt worden voor de gemeentelijke bedrijfsvoering, zoals het Stadhuis aan het Spui en het Stadsdeelkantoor aan de Leyweg, maar bestaat de gemeentelijke vastgoedportefeuille uit kinderdagverblijven, sporthallen en sport- en buurtcentra. Daarnaast heeft de gemeente panden en gronden in bezit die zijn aangekocht ten behoeve van stadsontwikkeling. In dat kader bezit de gemeente een groot aantal percelen in bijvoorbeeld Madestein (Vroondaal) en panden in de Binckhorst. Tenslotte is de gemeente nog eigenaar van diverse objecten (vaak met een historische waarde), zoals kerktorens, molens of monumenten.

Het ontwikkelen, realiseren, efficiënt onderhouden en beheren van vastgoed vereist specialistische kennis en een goed inzicht in de totale vastgoedportefeuille. Het eigendom, de registratie en de aan- en verhuur van het gemeentelijke vastgoed zijn daarom gebundeld binnen de gemeentelijke organisatie. Met uitzondering van vastgoed voor de ambtelijke huisvesting wordt al het (eigenaars) onderhoud en de vastgoedontwikkeling van gemeentelijk vastgoed uitgevoerd door de Centrale Vastgoedorganisatie Den Haag (CVDH).

ga terug