Bijlagen

Grip op grote projecten

Grip op grote projecten

oelichting

De rapportage ‘Grip op grote projecten’ heeft tot doel om de gemeenteraad een overzichtelijk beeld te geven van besluitvorming en de belangrijkste maatschappelijke, programmatische en financiële aspecten inclusief risico’s van grote projecten.
assets\docs\grip.pdf
De rapportages worden ten minste twee keer per jaar opgesteld: als bijlage bij de Programmarekening (openbaar deel) en bij de begroting (openbaar en geheim deel).
De raad heeft de volgende projecten als groot project benoemd:

Inhoudelijke toelichting

Onderliggende rapportage geeft informatie weer over de ontwikkeling binnen bovengenoemde projecten welke plaats vond in de tweede helft van 2019 en eventuele majeure wijzigingen nadien. De stand die in deze rapportage gehanteerd is, is dezelfde stand als bij de programmarekening 2019, of anders waar expliciet aangegeven. Dit is in het geval bij investeringsprojecten. De stoplichten geven met name aan op welk vlak wijzigingen zijn doorgevoerd of worden verwacht ten opzichte van de vorige Grip rapportage. De stoplichten hebben de volgende betekenis:

Groen = geen wijziging of gerealiseerde wijziging binnen de plankaders.
Oranje = (nieuwe) aankondiging van een aanstaande wijziging die buiten het plankader valt of  gerealiseerde wijzigingen die buiten het plankader vallen die vooraf bekend waren.
Rood = gerealiseerde wijziging buiten de plankaders welke niet van te voren was aangekondigd.

Aanstaande wijzigingen in de rapportage / gevraagd besluit

Het investeringsproject Rotterdamsebaan nadert zijn voltooiing, naar verwachting worden de laatste werkzaamheden in 2020 afgerond. De projecten Laakhaven Petroleumhaven en de gebiedsontwikkeling Leyweg- Escamplaan (Haga) bevinden zich in een vergevorderd stadium van de realisatiefase. Uw raad wordt geadviseerd om vanaf januari 2021 het investerings- project Rotterdamsebaan, de gebiedsontwikkeling Leyweg- Escamplaan (Haga) en het project Laakhaven Petroleumhaven niet meer op te nemen in de Grip.

ga terug