Beleidsverantwoording

College en bestuur

College en bestuur

Coördinerend portefeuillehouder: Johan Remkes

Doel:
Het college van burgemeester en wethouders vormt samen met de raad het Haagse gemeentebestuur. De raad stelt de kaders vast van het door het college te voeren beleid. Het college voert het beleid uit.

Lasten, baten en saldo

LASTEN

€ 9.423

0,3 %

BATEN

€ 917

0,0 %

ga terug