Beleidsverantwoording

Onderwijs

Onderwijs

Coördinerend portefeuillehouder: Hilbert Bredemeijer

Doel:
Den Haag wil het beste onderwijs voor iedereen. Den Haag wil een aantrekkelijke onderwijsstad zijn, met goede scholen, goede leraren en innovatief onderwijs. Goed onderwijs is de basis voor de ontwikkeling van mensen en de drijvende kracht voor een duurzame economische ontwikkeling van Den Haag.

Den Haag heeft 7 ambities geformuleerd in de Haagse Educatieve Agenda (HEA) 2018-2022 “Ontwikkelkansen in Den Haag" (RIS298592), waarbij de eerste 2 ambities topprioriteiten zijn in het Haags onderwijsbeleid:

1. Meer kansengelijkheid in het Haagse onderwijs.
2. Voldoende, bekwame en innoverende onderwijsprofessionals.
3. Leren samenleven op school.
4. Onderwijs dat bijdraagt aan de economie van de stad.
5. Een brede leer- en ontwikkelomgeving.
6. Voor iedere leerling een passende plek.
7. Voldoende en toekomstbestendige gebouwen.

Lasten, baten en saldo

LASTEN

€ 140.279

5,0 %

BATEN

€ 53.916

1,9 %

ga terug