Beleidsverantwoording

Stadsontwikkeling en wonen

Stadsontwikkeling en wonen

Coördinerend portefeuillehouders: Boudewijn Revis / Martijn Balster

Doel:
De gemeente werkt met het programma Stadsontwikkeling en Wonen aan de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de stad en het nog aantrekkelijker maken van Den Haag als stad waar veel mensen willen en kunnen wonen, werken en leven.

Lasten, baten en saldo

LASTEN

€ 133.431

4,8 %

BATEN

€ 109.109

3,9 %

ga terug