Beleidsverantwoording

Stadsdelen, integratie en dienstverlening

Stadsdelen, integratie en dienstverlening

Coördinerend portefeuillehouder: Martijn Balster

Lasten, baten en saldo

LASTEN

€ 113.167

4,0 %

BATEN

€ 15.217

0,5 %

ga terug