Beleidsverantwoording

Economie

Economie

Coördinerend portefeuillehouder: Saskia Bruines

Doel:

De gemeente streeft met dit programma naar economische groei en structurele banengroei. Brede economische groei draagt bij aan de opgaven in Den Haag en regio. Zo werken we met 22 andere gemeenten binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag samen aan het vernieuwen van de economie. Om het Zuid-Hollandse bedrijfsleven toekomstbestendig en concurrerend te maken, bundelen
bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid de krachten in de Economic Board Zuid-Holland. Verder vindt er voortdurend afstemming en overleg plaats met partners binnen en buiten de regio en met het Rijk.

Lasten, baten en saldo

LASTEN

€ 43.637

1,6 %

BATEN

€ 10.125

0,4 %

ga terug