Beleidsverantwoording

Werk en inkomen

Werk en inkomen

Coördinerend portefeuillehouder: Bert van Alpen

Kerndoelen van programma Werk en Inkomen

  1. In Den Haag kan iedereen meedoen aan de samenleving. Waar nodig ondersteunt de gemeente haar inwoners hierbij.
  2. De gemeente Den Haag zet in op innovatieve aanpakken om de uitstroom uit de bijstand naar werk een extra impuls te geven.
  3. Het armoede- en schuldenbeleid zorgt ervoor dat Hagenaars met een laag inkomen of schulden in staat worden gesteld om volwaardig mee te kunnen doen en zichzelf kunnen ontplooien. Een laag inkomen of schulden mag geen belemmering vormen om mee te doen op school, bij de sportvereniging of elders in de Haagse samenleving.

Lasten, baten en saldo

LASTEN

€ 608.854

21,8 %

BATEN

€ 411.779

14,7 %

ga terug