Beleidsverantwoording

Buitenruimte

Buitenruimte

Coördinerend portefeuillehouder: Hilbert Bredemeijer

Doel:
De gemeente wil dat Den Haag aantrekkelijk is. Bezoekers, winkelend publiek, ondernemers en bewoners ervaren de stad immers vooral buiten. Aantrekkelijke straten, pleinen, en  groen, zorgen er voor dat mensen graag naar de stad komen en er ook terugkomen. Daarmee zijn investeringen in de buitenruimte essentieel voor de stedelijke economie, de aantrekkelijkheid en de levendigheid van de stad. Extra aandacht is er binnen dit programma voor de gebieden waar veel mensen bij elkaar komen, de visitekaartjes van de stad, zoals het Buitenhof en de Grote Marktstraat.

Lasten, baten en saldo

LASTEN

€ 152.772

5,5 %

BATEN

€ 57.703

2,1 %

ga terug