Beleidsverantwoording

Duurzaamheid, milieu en energietransitie

Duurzaamheid, milieu en energietransitie

Coördinerend portefeuillehouder: Liesbeth van Tongeren

Doel
Samen met bewoners; maatschappelijke organisaties en bedrijven werken we aan een schone en gezonde
stad. Een stad die duurzaam; klimaat- en toekomstbestendig is. We zijn trots op het groene karakter van
Den Haag en willen dit samen met onze bewoners blijvend versterken. Zo blijft Den Haag aantrekkelijk om
in te wonen en te werken.

Lasten, baten en saldo

LASTEN

€ 95.140

3,4 %

BATEN

€ 70.780

2,5 %

ga terug