Beleidsverantwoording

Cultuur en bibliotheek

Cultuur en bibliotheek

Coördinerend portefeuillehouder: Robert van Asten

Doel van het cultuurbeleid is het stimuleren en ondersteunen van een kwalitatief hoogstaand en veelzijdig cultuuraanbod ván en vóór iedereen in Den Haag. Daarnaast investeren we in Den Haag in een volwaardige culturele infrastructuur met lokale, regionale en (inter)nationale betekenis. Met de artistieke en intrinsieke waarde van kunst en cultuur als vertrekpunt, zijn talentontwikkeling, cultuureducatie, artistieke vernieuwing, een goed makersklimaat, cultuur in de wijk, economisch profijt en maatschappelijke relevantie belangrijke aandachtspunten.
De Bibliotheek van Den Haag stelt kennis en informatie ter beschikking, biedt mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie, bevordert lezen en kennismaking met literatuur en organiseert ontmoeting en debat.
Het Haags Gemeentearchief zorgt voor duurzaam beheer van alle gemeentelijke informatie die niet meer nodig is voor de operationele taken van de gemeente. Ook coördineert het archief het betrouwbaar en duurzaam opslaan van actuele gemeentelijke informatie in digitale vorm. Historische informatie wordt aan het publiek beschikbaar gesteld.
Daarnaast willen we het Haagse archeologisch erfgoed behouden, waar nodig onderzoeken en kennis hierover verspreiden.

Lasten, baten en saldo

LASTEN

€ 105.866

3,8 %

BATEN

€ 8.289

0,3 %

ga terug