Beleidsverantwoording

Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid

Coördinerend portefeuillehouder: Johan Remkes

Doel:
1.   De aanpak van high impact crimes, zoals overval, straatroof, woninginbraak en geweld;
2.   Een gebiedsgerichte aanpak met een probleemgerichte inzet in wijken en buurten;
3.   De aanpak van ondermijning, niet alleen strafrechtelijk maar ook bestuurlijk.

Lasten, baten en saldo

LASTEN

€ 63.756

2,3 %

BATEN

€ 7.076

0,3 %

ga terug