Beleidsverantwoording

Mobiliteit

Mobiliteit

Coördinerend portefeuillehouder: Robert van Asten

Wat is het doel?

De gemeente wil de stad duurzaam maken en bereikbaar houden. Daarbij zoekt de gemeente naar een optimale balans tussen de diverse manieren van vervoer. Het openbaar vervoer en de fiets moeten sneller groeien dan het autogebruik. Verder wil de gemeente dat de stad bereikbaar is voor alle verkeersdeelnemers.

Lasten, baten en saldo

LASTEN

€ 62.323

2,2 %

BATEN

€ 77.188

2,8 %

ga terug