Voorwoord

Den Haag is en blijft een prachtige stad om in te wonen en in te werken. Ook in 2019 hebben de gemeente, inwoners, ondernemers ėn werknemers er hard aan gewerkt om onze stad nog mooier en beter te maken. Namens het college mag ik u de programmarekening van 2019 aanbieden. In deze programmarekening geeft het college een overzicht van wat er in 2019 door de gemeente is gedaan, wat we daarmee hebben bereikt, hoeveel dit heeft gekost en of het binnen de gestelde kaders paste.

Één van de grootste financiële uitdagingen van 2019 lag op het domein van Jeugd en Zorg. In 2019 was de gemeente op dit domein € 45 mln. meer kwijt dan dat het aan rijksvergoeding ontving. Ter compensatie ontving de gemeente een tijdelijke aanvullende rijksvergoeding van € 15 mln. Het restant heeft de gemeente opgevangen door het treffen van maatregelen en het inzetten van extra eigen middelen. Hierdoor krijgt iedereen in Den Haag nog steeds de zorg die nodig is.

Het resultaat van de programmarekening van 2019 geeft blijk van een financieel degelijk beleid. Het resultaat wijkt - mede dankzij realistische ramingen - nauwelijks af van de begroting. Daar waar er tekorten waren, heeft het college deze niet vooruitgeschoven, maar opgepakt.

Tot slot, in de begroting van januari jl. schreef ik u dat het college er alles aan zou doen om de stad Den Haag de rust en financiële stabiliteit te geven, die zij verdient. De werkelijkheid van vandaag is dat Corona onbekende - maar waarschijnlijk grote - effecten zal hebben op de financiële positie van Den Haag. Desondanks span ik mij in om de bovenstaande belofte van rust en stabiliteit, onverminderd voort te zetten. Zodat we sterk uit deze crisis komen en onze gezamenlijke ambities voor Den Haag kunnen blijven waarmaken.

Boudewijn RevisWethouder Financiën

Totale inkomsten Gerealiseerd€ 2.800.538

Een afwijking van € -46.826 ten opzichte van de begroting

Totale uitgaven Gerealiseerd€ 2.799.131

Een afwijking van € -48.233 ten opzichte van de begroting

bedragen x € 1000

Gerealiseerd

Afwijking